ទូរស័ព្ទចល័ត
+៨៦១៥០៦០៩៩៨០៥០
អ៊ីមែល
galen@tierodend.cn
 • Ball Joint
 • King Pin Kit
 • Bolt
 • Torque Rod

ផលិតផល​របស់​ពួក​យើង

អង្គហេតុពិត

យើងមានអង្គហេតុទំនើបមួយចំនួននៅទីនេះ

 • ExperienceExperience

  ៣០ ឆ្នាំ +

  បទពិសោធន៍

 • Export VolumeExport Volume

  ១០ លាន +

  បរិមាណនាំចេញ

 • CountryCountry

  ៤០+

  ប្រទេស

ពាក្យសុំ

 • Applications
 • Applications
 • Applications
 • Applications